- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

دعوت اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه های فنی و حرفه ای سراسر کشور از هموطنان برای ماندن در خانه برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا

دانشجویان فنی و حرفه ای