- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

داستانی از جنس”مهربانی” به روایت “امیرحسین ره” عضو جوان جمعیت هلال احمر استان گیلان در برنامه تلویزیونی هشتگ جوونی شبکه باران