پیام تبریک رئیس سازمان به مناسبت روز جوان

روز جوان، سالروز تولد حضرت علی اکبر(ع) شبیه ترین انسان ها به پیامبـر خیر و برکت را به جوانان عزیز وبشر دوست تبریک وتهنیت میگویم.

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی                    پرکن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماهش در پرده راست یابد                  مطرب بزن نوائی ساقی بده شرابی