استقرار پایگاه های سلامت در ورودی شهرها

معاونت جوانان امور جوانان از فعالیت جوانان در ورودی شهر ها خبر داد.

استقرار پایگاه سلامت در ورودی های استان بوشهر

با توجه به اهمیت بررسی و سنجش تب در مبادی ورودی شهرستان ها ایستگاه سلامت در ورودیشهرستان های استان مستقر شد.

به گزارش معاونت امور جوانان این ایستگاه که به همت جوانان جمعیت هلال احمر دایر گردیده بصورت شبانه روزی خودروهای تردد کننده در این محور را مورد سنجش تب و پایش سلامت قرار می دهد.

آمنه غریبی گفت: این پست ها بصورت شبانه روز با مشارکت نیروهای نظامی و مشارکت های مردمی بصورت منظم به کار خود انجام می دهند.

وی افزود: نقش امسال این جوانان تامین سلامت شهرهای خود می باشد که این خدمت جای تقدیر و ستایش دارد.

غریبی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین مبارزه با ویروس کرونا در ورودی های شهرستان ها این میباشد که شهرستان های استان بوشهر با استقرار ایستگاه سلامت بحث پایش سلامت ورودی ها را دنبال می کند.

 

کنترل ورودی شهرستان های استان بوشهر

در ورودی شهرستان کنگان به همت جوانان پایش سلامت و تب سنجی به همراه توزیع بروشورهای آموزشی انجام می گیرد.کنترل ورودی شهرستان ها در سراسر استان با مشارکت بسیج ، نیروهای مردمی دستگاه های انتظامی و نظامی و هلال احمر همچنان با قدرت به کار خود ادامه میدهند.

آمنه غریبی تصریح کرد: از اواخر اسفند ماه سال گذشته تا نخستین روزهای سال جدید تمامی خودروهای ورودی به شهرستان ها مورد سنجش تب و بررسی بالینی قرار گرفته اند.

وی افزود: توزیع بروشور و تراکت های اموزشی درخصوص بیماری کرونا و نکات بهداشتی از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر در شهرستانها می باشد.

شما هم نظر خود را ارسال کنید