نخستین روز سال جدید و خدمات هلال احمر

در روز های اغازین سال جدید هلال احمر در کنار مردم به خدمات خود می پردازد.

معاون امور جوانان با بیان این خبر گفت: روزهای نخست سال جدید را در حالی پشت سر میگذاریم که جوانان این مجموعه با دیگر در صحنه خدمترسانی به هموطنان خود حضور یافته و به ارائه خدمات بهداشتی و سلامت می پردازند.

آمنه غریبی تصریح کرد: امسال خدمات جوانان رنگ و بوی پرخطری به خود گرفته چرا مه برای حفاظت از سلامت جامعه حضور یافته اند.

وی گفت: قدردان زحمات جوانانی هستیم که در بهترین ایام سال خود خدمت به مردم و کمک به رفع بحران این ویروس در کشور را به کنار خانواده ماندن ترجیح داده اند.

وی افزود: اینان از نسل همان جوانانی هستند که در زمان جنگ تحمیل برای دفاع از این مرز و بوم جان خود را فدای انقلاب و ارمان ها و کشور کردند ، امروز ما نیز شاهد رشادت های فرزاندان همین سرزمین در لباس رزم دیگری هستیم ، عده ایی در بیمارستان مراکز درمانی و عده ایی هم در پایش های سلامت فردی و یحث ضدعفونی معابر و این نعمت بزرگیست که شامل این مجموعه گردیده است.

شما هم نظر خود را ارسال کنید