شرکت تعداد ۲۱ نفر ازاعضا جوانان در طرح غربالگری مسافرین در سومین روز از عید نوروز
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی از شرکت 21 نفر از عضاء جوانان در طرح غربالگری مسافرین در وردوی شهرها در سومین روز از روز نوروز خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی، آرش اشتری در رابطه با این خبرگفت در سومین روز از عید نوروز تعداد ۲۱ نفر از اعضاء جوانان در طرح غربالگری مسافرین شرکت و به هموطنان خود خدمت نمودند.

وی افزود: در این طرح خدمات ارائه شده توسط جوانان توزیع مواد ضدعفونی ، ماسک، دستکش وتوضیحاتی به مسافرین در خصوص خطرات این ویروس بود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد: تعداد تیم سحر شرکت کننده در این طرح ۱۴ تیم و تعداد پرسنل شرکت کننده ۱۶ نفر میباشد که به ارائه خدمات پرداختند.

شما هم نظر خود را ارسال کنید