قصه گویی تلفنی “مهرگویان”

قصه گویی تلفنی “مهر گویان” شامل پخش قصه هایی با محوریت فعالیتهای بشردوستانه به صورت تماس تلفنی میباشد که پدر و مادرهای عزیز میتوانند با تماس تلفنی و شماره گیری عدد ۶۴۲۷ -۰۲۱ برای کل کشور و فقط شماره ۶۴۲۷ برای شهر تهران امکان شنیدن قصه ها را به صورت تلفنی برای کودکان دلبند خود فراهم کنند.

✔ ساعت پخش قصه ها هر روز از ساعت ۹ الی ۲۱ میباشد.

✔ قصه ها مناسب گروه سنی۴ تا ۱۲ میباشد.