دست‌یار باشید تا با تامین سلامت دیگران؛ شما هم سالم بمانید/فیلم

شستن دست‌های خودتان کافی نیست، اگر دیگران نتوانند دست‌هایشان را بشویند؛ پس به حفظ سلامت دیگران کمک کنید تا خود و خانواده‌تان سالم بمانید.

شما هم نظر خود را ارسال کنید