سومین دوره جشنواره ملی سرود و نمایش “ماه پیشونی”

سومین دوره جشنواره ملی سرود و نمایش “ماه پیشونی” به میزبانی استان فارس در  ۴ اسفند ماه برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر ؛ حیدری نجات سرپرست سازمان جوانان هلال احمر اظهار داشت: با توجه به تاثیرگذاری سرود و نمایش در آموزش کودکان و با عنایت به برگزاری دو دوره از جشنواره  “ماه پیشونی” در سال های اخیر و نیز استقبال اعضای کانون های غنچه های هلال سراسر کشور، سومین دوره جشنواره مذکور با هدف آشنا سازی اعضای کانون غنچه های هلال با اصول هفتگانه جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ، ترویج اهداف بشردوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با زبان کودکانه و همچنین فرهنگ سازی کار گروهی و تیمی برای کودکان عضو کانون غنچه های هلال (مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی) در سنین ۵ تا ۷ سال برنامه ریزی و اجرا و توسط هیئت داوران داوری شد و متعاقبا از استان های برتر قدردانی خواهد گردید.