درخشش خراسان رضوی در سومین دوره مسابقات خاطره نویسی

معاون امور جوانان استان خراسان رضوی گفت: سومین دوره خاطره نویسی ویژه کانون های دانش آموزی درسطح کشور برگزار گردید.

علیرضا معین زاده بیان کرد: مسابقات خاطره نویسی بامحوریت طرح ملی دادرس می باشد.

وی ادامه داد: سومین دوره خاطره نویسی همزمان با هفتمین طرح ملی دادرس برگزار گردید،که خراسان رضوی در این مسابقات خوش درخشید.

وی با اشاره به مسابقات خاطره نویسی  اظهار کرد: ۴اثر  از استان خراسان رضوی در مسابقات حائز رتبه شدند.

معین زاده افزود: ۲اثر از شعبه سرخس ،۱اثر از شعبه کاشمر و ۱اثر از شعبه مشهد منتخب شدند.

معاون امور جوانان استان خراسان رضوی عنوان کرد: مسابقات خاطره نویسی درباره ی طرح ملی دادرس  و اردوهای دوستی ویژه اعضا،مربیان و سرپرستان می باشد