نشست دبیران کانون‎های دانشجویی استان بوشهر با معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان

در حاشیه سفر معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، نشست دبیران کانون‎های دانشجویی این استان با حضور دکتر منصوری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر؛ در آستانه برگزاری نشست تخصصی کانونهای دانشگاه علوم پزشکی کشور به میزبانی استان بوشهر، جلسه مشترکی با حضور معاون دانشجویی و جوانان کشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر و دبیران کانونهای دانشجویی این استان برگزار شد. 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در این جلسه با اشاره به نقش مهم این سازمان در راهبرها و اهداف این جمعیت تصریح کرد: سازمان جوانان بخش عمدهای از فعالیتهای این جمعیت است و جوانان مهمترین سرمایههای این سازمان هستند. 

در ادامه این جلسه، معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان نیز با دبیران این استان به گفتگو پرداخته و نظرات و پیشنهادات مورد نقد و بررسی قرار گرفت.