دیدار صمیمی جناب آقای امیرفریدون نوری عضو شورای عالی جمعیت باشورای معاونین سازمان جوانان

امیرفریدون نوری از امرای  هشت سال دفاع مقدس و عضو شورای عالی  جمعیت هلال احمر در دیدار خود با شوای معاونین  سازمان جوانان ضمن، ابراز خرسندی از دیداربا اعضای این شورا ،فعالیتها  و برنامه های سازمان  را  برنامه محور و اثر بخش ارزیابی نمودند  و نیز نقاط قوت فعالیتهای  سازمان جوانان را قانون مداری وواقع گرایی  و بهره مندی از توان نیروهای جوان درون جمعیتی بر شمردند .

وهمچنین توصیه ایشان بر انتخاب وانتصاب مدیران بر اساس شاخص های تعریف شده در جمعیت داشتند .