آشنایی اعضای کانون دانش آموزی با فعالیت های جمعیت هلال احمر

دانش آموزان پایه ششم دبستان شهید نامجو زاهدان با اهداف، فعالیت ها، قوانین جمعیت هلال احمر آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، کلاس آموزشی که توسط نماینده کلاس برای دانش آموزان برگزار شد در مورد تاریخچه ی هلال احمر و چگونگی پیدایش آن و علامت ویژه ی آن و علت نامگذاری هلال احمر برای دانش آموزان صحبت کرد .
 داوطلبان کوچک با اهداف تا چگونگی اجرای اهداف و اصول هفت گانه آن و ارائه ی خدمات و قوانین ، مستقل بودن این ارگان و کانون های سازمان جوانان اعم از غنچه های هلال، دانش آموزی، جوانان و دانشجوی آشنا شدند.
همچنین نماینده کلاس و عضو کانون دانش آموزی هلال احمر مسائلی همچون آمادگی در برابر وقوع زلزله، کمک های اولیه ونحوی عضویت در هلال احمر را به دانش آموزان ارائه داد، تا در صورت تمایل بتوانند به عضویت جمعیت هلال احمر بپیوندند.