جلسه توجیهی آموزشی SHEP Model ویژه سرگروه های طرح ملی پیمان در استان کردستان

کلاس آموزش مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت برای بیش از ۴۰ نفر از مربیان طرح پیمان در جمعیت هلال احمر کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کردستان؛ معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر کردستان گفت: مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت (SHEP Model) بعنوان یکی از دوره های ویژه پیشگیرانه همراه با طرح پیمان ویژه مربیان برگزار شد که باتوجه به جامعیت این طرح لازم بود تمام مربیان طرح پیمان با این مدل آشنا شوند.
معصومه دهقانی افزود: در این مدل سعی شده با استفاده از روش های نوین آموزش های پیشگیرانه اعتیاد به جامعه هدف داده شود که دارای بیشترین بازدهی باشد.
کارشناس امورجوانان و دانشجویی معاونت امورجوانان و مدرس این دوره تصریح کرد: این مدل بقدری کامل است که مربیان میتوانند با مطالعه منبع آموزشی در اختیار،سرفصل های آموزشی را به بهترین نحو به مخاطب آموزش دهند.
حامد صالح پور به همراه مربیان آموزش دیده در ادامه به معرفی منابع آموزشی و تشریح SHEP Model برای شرکت کنندگان پرداخت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: درسایرکانون های حوزه معاونت امورجوانان ازاین مدل آموزشی می توان بهره مند شد.