آغاز قدم های اول آموزش  بیش از ۷ هزار دانش آموز کردستانی در قالب طرح یاری گران زندگی توسط جوانان هلال احمر کردستانی

با خلاقیت کارشناس امورجوانان و دانشجویی معاونت جوانان هلال احمر کردستان واخذ مصوبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، سرگروه های فعال طرح ملی پیمان در این استان با همکاری اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش کردستان در قالب طرح یاریگران زندگی آموزش های مربوط به پیشگیری از اعتیاد در ۱۵۰ مدرسه دادرس استان کردستان به اجرا در می آورند. 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کردستان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان که به همراه اعضای مجمع خیرین استان در این جلسه حضور پیدا کرد، گفت: یکی وظایف و اهداف هلال احمر در حوزه سلامت و ارتقاء  زندگی انسان ها است.
محمد باقر محمدی افزود: یکی از معضل های ما در جامعه  بحث اعتیاد که باعث از بین رفتن بنیاد خانواده ها میشود و اگر ما بعنوان جوانان و مربیان هلال احمر بتوانیم در این زمینه کمکی انجام دهیم به عنوان باقی صالحات و کار نیک باقی خواهد ماند.
وی خاطر نشان کرد: هیچ کشوری نمیتواند با قشری که شور و نشاط ندارد پیشرفت کند یکی از وظایف هلال احمر تلاش در این زمینه است که  جوانان و مربیان نشاط و شادابی به دیگر جوانان منتقل کنند  و طرح پیمان پیشگیری موثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعی در همین زمینه فعالیت دارد.
معصومه دهقانی معاون امور جوانان هلال احمر کردستان نیز افزود: مربیان طرح پیمان در ۱۵۰ مدرسه دادرس استان کردستان طرح یاریگران زندگی را در کلاس های ۵۰ نفره برگزار خواهند کرد و در پایان ۷۵۰۰ دانش آموز کردستانی از این آموزش ها بهرمند خواهند شد.
کارشناس پیشگیری شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: پیشگیری از اعتیاد مهمترین روش کنترل اعتیاد است و از اجرای طرح پیمان استقبال کرد.
سلیم کریمی توضیح داد: آموزش همسان به همسان به عنوان یکی از روش های موثر در امر آموزش های پیشگیرانه از اعتیاد مورد توجه است که با همکاری جوانان هلال احمر این مهم در مدارس اجرا میشود.
در ادامه رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش استان کردستان با معرفی طرح یاریگری زندگی خاطر نشان کرد: از همکاری جوانان هلال احمر در امر آموزش های پیشگیرانه از اعتیاد در مدارس تشکر کرد و به ثاتیر گذار بودن این روش صحه گذاشت.
محمد رضا سورسوری افزود: منابع آموزشی و تمام موارد لازم بصورت کامل در اختیار شما مربیان قرار گرفته است و به بیان موارد مهم، تجربیات و نکات آموزشی در این طرح پرداخت.
کارشناس جوانان و دانشجویی معاونت جوانان هلال احمر کردستان  گفت: امسال به عنوان اولین استان سرگروه های طرح پیمان در طرح یاریگران زندگی در مدارس با آموزش و پرورش همکاری می کنند و ضمن استفاده از منابع آموزشی یکسان این طرح از تجربیات بدست آمده در طرح پیمان نیز بهره خواهند برد.
حامد صالح پور تصریح کرد: مربیان بعد از اتمام این دوره بهمراه مسولین امور جوانان شهرستان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان ها جلسه هماهنگی برای اجرای طرح یاری گران زندگی در مدارس دادرس برگزار خواهند کرد .
وی افزود: مربیان در آموزش های پیشگیری در سایرکانون های حوزه معاونت امورجوانان اعم از دانشجویی، روستایی، طلاب و جوانان از مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت ( SHEP model ) بهره خواهند برد.
شایان ذکر است در پایان کارشناس جوانان و دانشجویی معاونت جوانان به همراه مربیان آموزش دیده  SHEP model ( مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت) برای اعضای شرکت کننده در جلسه تشریح کردند.