راه‌اندازی دبیرخانه دائمی «بانک فداکاران»جمعیت هلال‌احمر/ساماندهی داوطلبان و اعضای فداکار

سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از راه اندازی دبیرخانه دائمی «بانک فداکاران جمعیت هلال احمر» خبر داد.

رضا بامداد اصل گفت: این بانک اطلاعات با هدف ساماندهی داوطلبان و اعضای فداکار جمعیت هلال احمر، راه اندازی می شود و دبیرخانه دائمی این طرح موظف به شناسایی فداکارن جمعیت است.

وی افزود: طرح اولیه ایجاد این دبیرخانه پس از انتخاب جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان اولین و برترین دستگاه فعال در ترویج فرهنگ فداکاری ایجاد و اطلاعات این فداکاران از سازمان‌های امداد و نجات، جوانان و داوطلبان استخراج خواهند شد.

بامداد اصل معیارهای انتخاب این افراد را امدادرسانی و نجات جان انسان‌ها در حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی، اقدام بشردوستان موثر در مهار و کنترل حوادث یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقدام داوطلبانه موثر و مستمر در حمایت و سلامت افراد آسیب پذیر عنوان کرد.

وی افزود: امید است در بستر این پویش و جریان فرهنگی، ضمن مستندسازی یکپارچه اطلاعات فداکاران، ظرفیت‌سازی و فرصت‌آفرینی مناسب بتوانیم با شناسایی و معرفی جوانان، نجاتگران و داوطلبان شایسته، نسبت به حمایت از این سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و ترویج ارزش‌های بشردوستان در جامعه اقدام کنیم.