تبریک سال نومیلادی به همشریان ارامنه توسط اعضا فعال جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزیمعاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی از تبریک سال نو میلادی به ههمشریان ارامنه اراکی توسط جوانان جمعیت هلال احمر وحضور در کلیسای مسروب مقدس خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مرکزی ، آرش اشتری در رابطه با این خبرگفت: همزمان با فرارسیدن سال نومیلادی (۲۰۲۰) اعضا فعال جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان اراک با حضور در کلیسای مسروب مقدس این سال نو را به همشریان ارامنه تبریک گفتند.

وی افزود:ارامنه اراک سالهای بسیار زیادی است که در کنار همشریان خود در تمام فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارند وکلیسای مسروب مقددس این شهرستان با بیش از صد سال قدمت جزء آثار باستانی واماکن مقدس مسیحیان اراک میباشد.

اشتری تصریح کرد: باتوجه به اهداف هفت گانه جمعیت هلال احمرهر ساله اعضاء فعال سازمان جوانان با حضور در مراسم مذهبی آغازسال نومیلادی ضمن تبریک آغاز سال نومیلادی به همشریان ارامنه آنها را با فعالیتهای هلال احمر آشنا مینمایند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد:در پایان مراسم از کشیشهای کلیسا آقایان وارطان بغسیان ،آلبرت بوداغیان، بابگن آبرامیان،راز میک آپوکیان تقدیر به عمل آمد.