پوستر// اولین انتخابات شورای مجامع شهرستانی و استانی کانون های دانش آموزی سراسر کشور 

برای دانلود پوستر اولین انتخابات شورای مجامع شهرستانی و استانی کانون های دانش آموزی سراسر کشور  بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.