جلسه هماهنگی طرح بین المللی در حوزه محیط زیست با حضور مسئولان ستادی سازمان جوانان و معاونت های جمعیت هلال احمر برگزار شد

جلسه هماهنگی طرح بین المللی در حوزه محیط زیست با حضور مسئولین ستادی سازمان جوانان، معاونت امور بین الملل، معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر و امور جوانان استان تهران هلال احمر برگزار شد.

‎جلسه هماهنگی طرح بین المللی محیط زیست در راستای تربیت مربی و تسهیلگران حفظ محیط زیست به میزبانی استان تهران با هماهنگی سازمان جوانان به درخواست امور بین الملل برگزار می شود که در این دوره اعضای جوانان، تسهیلگران حفظ محیط زیست می شوند.

‎مقرر شد پس از آموزش تربیت مربیان، این تسهیلگران به عنوان نشر دهنده  آموزش های محیط زیستی در مدارس حضوریابند. همچنین معاونت آموزش و پژوهش در این دوره با رصد محتوا در بومی سازی مطالب گام موثری از طرف جمعیت، خواهد برداشت.

‎در حاشیه ی این جلسه معاونت جوانان و دانشجویی سازمان جوانان گفت: به دلیل وجود مشکلات فراوان در حوزه محیط زیست اهمیت ورود موثر تر به این حوزه برای ما بسیار زیاد است که تلاش می شود آموزش دانش آموزان توسط تسهیلگران ما تداوم داشته باشد.

‎منصوری افزود: آموزش برای دانش آموزان با بازی های متنوع و بر اساس متد های بین المللی ارائه می شود.این آموزش ها تنها برای چالش های محیط زیستی مناسب نیست و می تواند در مسائل و مشکلات دیگر با روش های کاری که ارائه می دهد برای دانش آموزان مفید واقع شود.