بازدید از پروژه های طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کار خرد
معاون امور جوانان هلال احمر استان قم از پروژه های اجرا شده در طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کار خرد به همراه کارشناس فرهنگی و اجتماعی هلال احمر استان و رابط شرکت کاردوک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد مصباحی در این خصوص گفت:  از گروههای مشارکت محلی بازدید کردیم، این طرح به این شکل است که به اعضا آموزش تسهیلگری می‌دهیم آنها وظیفه دارند در مناطق حاشیه ای با دعوت از جوانان، گروه تشکیل داده و به ایده پردازی بپردازند.

وی افزود: اکنون با همت جوانان تسهیلگر، در قم ده گروه با ۱۰۰ نفر تحت پوشش هستند و گروههای قوام پیدا کرده و به مرحله توانمندسازی رسیده اند. برای سرکشی از نحوه روند فعالیت ها از کارگاه ها بازدید میکنیم.

یادآور می شود؛ طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد به مدت دو سال است که به پیشنهاد سازمان جوانان هلال احمر اجرایی می شود و امسال دومین سال است که در ۶ استان از جمله استان قم در حال اجرا است.