آشتی ۹۰۰ عضو غنچه های هلال گیلان با یار مهربان
به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی در 39 مرکز پیش دبستانی و مهدکودک 894 عضو غنچه های هلال در طرح پند مهربانی شرکت نمودند .

 

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با توجه به اهمیت گسترش کتابخوانی در بین کودکان گفت: اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست و طرح پند مهربانی با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی سراسر استان برگزار شد .

وی افزود : تشویق و علاقه مند کردن کودکان عضو کانون غنچه های هلال به کتاب و کتابخوانی ، ترغیب کودکان به کسب مهارت خواندن و گوش دادن و نیز فرهنگ اهدای کتاب به یکدیگر از مهمترین اهداف این طرح است .

پند مهربانی از زبان یار دیرین و مهربان زمینه ساز اشاعه فرهنگ بشردوستی

امید عظمیان معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان گفت : کتاب خوانی برای کودکان ، تمرینی برای کسب مهارت های اجتماعی، تعامل و گفت وگو با دیگران و نیز تمرین و تجربه ای برای خوب گوش دادن به شمار می رودهمچنین قصه خوانی سبب می شود تا دایره لغات کودکان بیشتر شده ضمن آشنایی با واژه های جدید حس کنجکاوی و تحقیق را نیز در آنان افزایش می دهد .

و یدر ادامه افزود : کمک به افزایش سرانه مطالعه و یادگیری در بین اعضای غنچه های هلال در کنار کارشناسان امور جوانان شعب در جشن کتاب و خواندن آن و برنامه ریزی و تدبیر لازم جهت بازدی از نمایشگاههای کتاب و کتابخانه های عمومی شهر با اجرای برنامه های طرح پند مهربانی در استان بود .