بیست و یکمین مانور زلزله در مدارس استان خراسان رضوی انجام شد
معاون امور جوانان هلال احمر خراسان رضوی از برگزاری بیست ویکمین مانور زلزله با شعار مدرسه ایمن،جامعه تاب آور در پنجم آذرماه خبرداد.

 

علیرضا معین زاده با اعلام این خبر افزود:این مانور در ۱۰۸۰مدرسه استان خراسان رضوی به صورت همزمان برگزار شد که در ۳۰۳ آموزشگاه اعضا جوان کانونهای جوانان ودانشجویی هلال احمر استان به صورت مستقیم حضور داشتند وبه ۷۷۷ مدرسه دیگرنیز آموزش نحوه برگزاری مانوراز قبیل:شناسایی نقاط ایمن، پناهگیری و تخلیه صحیح ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۹۴ نفر از اعضا سازمان جوانان هلال احمر استان در انجام این مانور مشارکت داشتند،اظهار داشت: باتوجه به طرح دادرس در متوسطه اول ما خواستار حضور پررنگ و فعال دادرسان آموزش دیده در سطح شعب استان بودیم