گزارش تصویری// از حضور سرپرست سازمان جوانان در قم تا بازدید از نمایشگاه تخصصی” کودک توانای سرزمین من”