چهارمین دوره پای درس ماهدر استان بوشهر

مدیران مراکز دارای کانون دانش آموزی و غنچه های هلال پای درس ماه می نشینند.

 به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر؛ چهارمین دوره طرح پای درس ماه با هدف آشنایی مدیران مدارس دارای کانون های دانش آموزی و غنچه های هلال احمر با اصول و اهداف سازمان جوانان و اهداف ارزشمند جمعیت هلال احمر برگزار می گردد.
آمنه غریبی تصریح کرد: ساختار سازمان، حوزه فعالیت ها و فعالیت های شاخص ازجمله طرح ملی دادرس و همچنین مهارت های امدادی از دیگر موارد مهم این طرح در آموزش محسوب می شود.
وی افزود: هر مرکز همکار در حوزه دانش آموزی و پیش دبستانی با حضور در این دوره مطالب آن را فراگرفته و به عنوان مربی به اشاعه این فرهنگ در مراکز خود منسوب می گردند.
غریبی خاطرنشان کرد: علیرغم آشنایی با اصول، اهداف و مهارت های امدادی این مربیان  نحوه رفتار و ارتباط مناسب با کودک و نوجوان در محیط پیرامون خود را فرا می گیرند.