برگزاری انتخابات کانون های دانشجویی هلال احمر شهرستان ایلام در سالروز سازمان جوانان

انتخابات کانون های دانشجویی هلال احمر دانشگاه ایلام، دانشگاه فرهنگیان برادران، دانشگاه فرهنگیان خواهران با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد و اعضای شورای این کانون ها معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام؛ غیاث کریمی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام گفت: انتخابات کانون های دانشجویی هلال احمر دانشگاه ایلام، دانشگاه فرهنگیان برادران، دانشگاه فرهنگیان خواهران در هفتادو دومین سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد که هدف از برگزاری این انتخابات جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده سازی آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی بود.
وی با بیان اینکه در این انتخابات که با حضور مسئولان دانشگاه، ناظران شهرستان، استانی و دانشجویان دانشگاه برگزار شد: در پایان از میان کاندیدها ۷ نفر بیشترین رای را آوردند و ۵ نفر از آنها به عنوان عضو اصلی شورا و۲ نفر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام گفت: در این کانون ها با برنامه ریزی جهت عضو پذیری و بهره مندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان می توان بستر مناسبی برای انجام فعالیت های فرهنگ امدادی بشر دوستانه و تحقیقات علمی همسو با اهداف جمعیت هلال احمر فراهم کرد.
کریمی تصریح کرد: کانون های دانشجویی هلال احمر می توانند نقش مهمی در گسترش و توسعه آموزش های امدادی میان دانشجویان و توانمندسازی آنها ایفا کنند.
وی در پایان گفت: دانشجویان یکی از مهمترین جوامع هدف هلال احمر برای گسترش فرهنگ خود مراقبتی و مصون سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی هستند و کانون های دانشجویی هلال احمر اهمیت خاصی در این زمینه برای ما دارند.
اعضای منتخب کانون های دانشجویی هلال احمر شهرستان ایلام به ترتیب اخذ آرا کسب شده عبارتند از:  “دانشگاه ایلام” دبیرکانون خانم زهره صیدی – نایب دبیر کوثر رضایی، “دانشگاه فرهنگیان برادران” دبیرکانون آقای رضا اعتصامی – نایب دبیر محمد محمدزاده، “دانشگاه فرهنگیان خواهران” دبیرکانون خانم کوثر رضایی و نایب دبیر نیلوفر موسی بیگی انتخاب شدند.