گسترش آموزش همگانی در ورامین 

 به منظور آمادگی هر چه بیشتر جامعه در برابر حوادث طبیعی به ویژه زلزله،آموزش های همگانی در وارمین فراگیر می شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان تهران؛امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین با توجه به اهمیت آموزش های همگانی اقدام به آموزش و مانور زلزله در مدارس منطقه جواد آباد این شهرستان کرد .
 رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان در این رابطه گفت : دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند.
تاجیک در ادامه خاطر نشان کرد : آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این عزیزان در برابر زلزله بعنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.
 ارتقای فرهنگ عمومی در مدیریت بحران همچنین مانورهای خانوادگی،محل ایمن و نامن برای آمادگی بیشتر در برابر زلزله ازدیگر اهداف آموزش همگانی است.