مهربان خواهیم ماند؛ ۷۲ سالگی سازمان جوانان هلال احمر/فیلم

در ٧٢ سالگرد تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر مهربان خواهیم ماند؛ چرا که مهربانی عطوفت و صلح و دوستی عجین شده در وجود ماست. در این لباس پر افتخار در طریق اشاعه فرهنگ ناب نوع دوستی همواره ثابت قدم خواهیم ماند.