دومین نشست مشورتی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با سازمان جوانان برگزار شد

دومین نشست مشورتی با سازمان جوانان صبح امروز با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری، رئیس سازمان جوانان و جمعی از مدیران، معاونین و مسئولان آموزشی هر دو مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، دراین جلسه که به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا و جوانان عضو سازمان جوانان با توجه به قوانین مصوب جدید مدیریت بحران و اسناد بالادستی (برنامه پنج ساله) برگزار شد مقرر گردید: در ابتدا نیازهای آموزشی اعضا و جوانان عضو هلال احمر از رده کانون غنچه های هلال  تا کانون های دانش آموزی و دانشجویی و سایر کانون های فعال در سازمان جوانان شناسایی و سپس هم راستا با دوره های آموزشی بین المللی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، درختواره دوره های آموزشی جوانان و پس از آن سرفصل ها و منابع آموزشی مورد نیاز متناسب با این دوره ها تهیه و تدوین شود تا در نهایت نسبت به تربیت مربیان ونیروهای متخصص در این بخش اقدام گردد.

همچنین قرار شد به منظور توسعه همکاری های بین حوزه ای نسبت به تقویت ارتباطات ستادی و استانی، پیگیری لازم با تشکیل جلسات مشترک و بوردهای تخصصی با بهره گیری از نیروهای ستادی، عملیاتی، دانشگاهی و باز نشسته ها صورت پذیرد.