با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در مازندران؛

از عوامل اجرایی مرحله کشوری هفتمین المپیاد آماده تجلیل شد

در مراسمی با حضور علی گنج کریمی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از عوامل اجرایی مرحله کشوری هفتمین المپیاد آماده که مرداد ماه سال جاری با مدیریت و به میزبانی جمعیت هلال احمر استان مازندران در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مازندران در مراسمی با حضور علی گنج کریمی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از عوامل اجرایی مرحله کشوری هفتمین المپیاد آماده که مرداد ماه سال جاری با مدیریت و به میزبانی جمعیت هلال احمر استان مازندران در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد تقدیر به عمل آمد.

براساس این گزارش در این مراسم رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در سخنانی با تاکید بر این نکته که توانمندی هلال احمر مازندران در امور مختلف متاثر از دانش بالای مجموعه مدیریت و کارکنان آن است گفت: عزم جدی ما این است که همه استانها به چنین قابلیت و هم افزایی دست یابند.

وی برنامه ریزی و سیاست گذاری درست و هم افزایی و همدلی مبتنی بر صداقت و تعهد سازمانی را رمز موفقیت جمعیت هلال احمر استان مازندران توصیف کرد و از همه عوامل اجرایی مرحله کشوری هفتمین المپیاد آماده با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.