رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در مازندران اعلام کرد:

جذب حداکثری، سیاست راهبردی سازمان جوانان است

رئیس سازمان جوانان افزایش جذب را از سیاستهای مهم سازمان جوانان دانست و گفت: باید با برنامه های انگیزشی و تشویقی نسبت به افزایش جذب جوانان اقدام کرده و از ظرفیتهای موجود جامعه به نحو مطلوب استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مازندران در این نشست یک روزه که معاونین ستادی سازمان جوانان و همچنین معاونین امورجوانان مراکز استانها حضور داشتند « علی گنج کریمی» در سخنانی با اعلام اینکه افزایش جذب از سیاستهای مهم سازمان جوانان است گفت: باید با برنامه های انگیزشی و تشویقی نسبت به افزایش جذب جوانان اقدام کرده و  از ظرفیتهای موجود جامعه به نحو مطلوب استفاده شود.

وی با تاکید بر اهتمام هرچه بیشتر به مجامع و کانونها تصریح کرد: دبیران مجامع ظرفیتهای بسیار ارزشمندی هستند که باید با برنامه ریزی درست و اعمال جذابیت های لازم از این ظرفیت در راستای تحقق سیاست جذب حداکثری بهره وری بهینه شود.

رئیس سازمان جوانان با اشاره به برگزاری کارگروه تخصصی طرح ایمنی و سلامت در مازندران گفت: برگزاری کارگروه تخصصی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی فرصت ارزشمندی برای آسیب شناسی برنامه های اجرایی و نیازسنجی برنامه های آینده است و باید توجه داشت که میزان و کیفیت مشارکت جوانان در برنامه های هلال احمر از مهمترین مولفه های همه برنامه های سازمان جوانان است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر همچنین از میزبانی استان مازندران برای برگزاری این کارگروه تقدیر کرد و گفت: برنامه های اجرایی دکتر اکبری مدیرعامل پرتلاش هلال احمر مازندران دقیقا در راستای سیاستهای مدیران ارشد جمعیت و منطبق بر نگاه کلان راهبردهای تدوین شده هلال احمراست.

در ادامه دکتر مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه حوزه جوانان حوزه ای استراتژیک در هلال احمر است گفت: هلال احمر بزرگترین سازمان مرتبط با جوانان است و طرحهای اجرایی این حوزه لزوما باید مبتنی و منطبق بر ارزشهای سازمانی و اجتماعی باشد تا نتایج مطلوب مورد نظر حاصل شود.

وی در همین زمینه ادامه داد:تدوین و تصویب طرحهایی که متناسب با ارزشهای سازمانی هلال احمر نباشد محکوم به شکست است.

دکتراکبری افزود: معتقدیم یکی از مهمترین مولفه در اجرای موفق برنامه های مختلف درحوزه جوانان، نگاه کارشناسی و میزان مشارکت کارشناسان در فرایند تدوین برنامه های اجرایی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران برگزاری این کارگروه فرصت ارزشمندی برای بازنگری در بخشنامه ها و تدوین برنامه های مبتنی بر نیاز محلی عنوان کرد و افزود: تدوین مدل روزآمد ارزشیابی طرحهای اجرایی از دیگر مولفه های مهم و تاثیرگذار در اجرای برنامه ها می باشد. و در این زمینه باید بین ناظر و مجری تفکیک قائل شویم چرا که در غیر اینصورت اهداف نهایی و نتایج ممتاز حاصل نخواهد شد.