برگزاری کارگروه تخصصی طرح ملی ایمنی و سلامت جمعیت هلال احمر در مازندران

 کارگروه تخصصی طرح ملی ایمنی و سلامت جمعیت هلال احمر با حضور رئیس سازمان جوانان، معاونین سازمان و معاونین امور جوانان استان های سراسر کشور در دبیرخانه مرکزی این کارگروه و به میزبانی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان مازندران لیلی احمدی با اشاره به اینکه معاونت جوانان استان مازندران به عنوان دبیرخانه تخصصی کارگروه طرح ملی ایمنی و سلامت قرار گرفته است؛ گفت: جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی ایمنی و سلامت جمعیت هلال احمر با حضور رئیس سازمان جوانان، معاونین سازمان و معاونین امور جوانان استان های سراسر کشور در دبیرخانه مرکزی این کارگروه و به میزبانی استان مازندران برگزار شد.
معاون امورجوانان جمعیت هلال احمر استان مازندران با اشاره به تشکیل کارگروه های تخصصی در سازمان جوانان گفت: با تاکید رئیس جمعیت بر بازنگری و آسیب شناسی برنامه های سازمان جوانان و حذف برنامه های غیرضروری در راستای برنامه دو ساله، رئیس سازمان جوانان کارگروه تخصصی طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی را به استان مازندران محول کرد.
احمدی در همین زمینه ادامه داد: با توجه به اینکه کارگروه تخصصی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی به استان مازندران محول شده و هچنین با توجه به اهمیت موضوع و لزوم حضور استان ها در جهت اخذ تصمیم واحد در این زمینه، به جهت موقعیت های جغرافیایی و نیازسنجی های استان ها، این جلسه با حضور معاونین امورجوانان استان های سراسر کشور، کارشناسان و اعضای منتخب استان ها که در این زمینه فعال بودند؛ برگزار شد.
گفتنی ست در این جلسه که با حضور دکتر اکبری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران به عنوان سرپرست و مدرس کارگاه آموزشی این کارگروه برگزار شد؛ مباحث مطرح شده در اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.