کارگاه آموزشی “نقش مهارتهای زندگی و آموزه های دینی در ارتقای سلامت روان” در زنجان 

معاون امورجوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: به مناسبت هفته بهداشت روان کارگاه آموزشی "نقش مهارتهای زندگی و آموزه های دینی در ارتقای سلامت روان" در شعب جمعیت هلال احمر زنجان و خدابنده برگزار شد.

به گزارش معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان: فاطمه جمشیدی با اشاره به شعار هفته سلامت روان سال ۹۸ با موضوع «سلامت روان و نشاط اجتماعی» افزود: نشاط اجتماعی هدفی است که تنها با شعار تحقق نمی یابد و باید به صورت عملی به آن پرداخته شود.

وی تصریح کرد : سلامت روان یک موضوع اجتماعی است و باید به آن توجه شود، موضع های مرتبط با سلامت روان ریشه و پایه اجتماعی دارد و جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد مردمی برای رفع این مسایل در جامعه، مشارکت میکند.
وی ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی را بهبود عملکرد های فرد در زندگی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی – اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی عنوان کرد .

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان اظهار داشت :در واقع در کلاس مهارتهای زندگی ، جوانان مهارت های پایه و ضروری را برای داشتن یک زندگی بهتر و سلامت روان بالاتر فرا می گیرند.
فاطمه جمشیدی تصریح کرد : مهارت های زندگی ، مجموعه ای از توانایی هایی است که می توان آنها را به وسیله تمرین و ممارست کسب کرد و این موضوع سبب بهبود سلامت روان و بهبود سطح مقابله با چالش های زندگی است.
وی خاطر نشان کرد : آموزه های دینی و مهارت های زندگی بر سلامت روان جوانان موثر بوده و سبب کاهش مشکلات تربیتی و بهبود نابسامانی رفتاری جوانان می شود و شرایط اجتماعی از قبیل ارتباطات جوانان در محیط های آموزشی، یادگیری گروهی و مهارت های فراشناختی بر آنان تاثیر دارد.

وی با بیان اینکه پرورش هویت دینی و فرهنگی می تواند سرمایه های اصیل جامعه را از انواع انحرافات و کجروی مصون بدارد افزود: با برگزاری این نوع کارگاه های آموزشی میتوان جوانان را از بلاتکلیفی، ابهام و سر درگمی نجات داده و سبب شود در زندگی خود به فلسفه روشنی بیندیشند و به جهت گیری مشخصی در ارتباط با نیازهای گوناگون خود دست یابند.
گفتنی است در پایان این کارگاه به سوالات جوانان حاضر در کارگاه در خصوص مباحث ارائه شده پاسخ داده شد.