خدمت ادامه دارد

خدمات شبانه روزی جوانان استان ایلام به زائرین اربعین حسینی(ع)

خدمات شبانه روزی جوانان استان ایلام برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی(ع) با شعار همنوا با کاروان نینوا ادامه دارد.