شروع فعالیت ها و عضوگیری کانون های دانشجویی هلال احمرخراسان شمالی 

دبیران و اعضای شورای کانون ها برپایی ایستگاه سلامت در محل دانشگاه از جدیدالوردی ها استقبال و مسابقات ورزشی بین دانشجویان برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی، مهدی علی آبادی با آرزوی موفقیت برای دانشجویان مطرح‌ کرد: دانشجویان با برپایی ایستگاه سلامت در محل دانشگاه ها توزیع بروشورهای مرتبط با هلال احمر با پذیرایی چایی و شیرینی از دانشجویان استقبال کردند.
مهدی علی آبادی بیان کرد: دانشجویان عضو هلال احمردر راستای اهداف بین دانشجویان تازه ورد وعلاقمند مسابقات دارت و فوتبال دستی برگزارکردند.
وی هدف ثبت نام را شناسایی اهداف هلال احمر به جوانان،پیشرفت علمی شکوفایی و رشد استعداد جوانان دانست و گفت: تلاش میکنیم آغاز فعالیت کانون های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گامی در راستای کرامت انسانی باشد.
وی بیان کرد: آغاز فعالیت کانون ها باحضور پرشور و هیجان دانشجویان می تواند زمینه ساز فعالیت های بشردوستانه، جذب جوانان فعال حرکت بسوی علم و اهداف عالیه جمعیت باشد.
مهدی علی آبادی در ادامه گفت: روسای شعب با هدف تقویت کانون های دانشگاه و کانون طلاب نشستی با روسا دانشگاه هاو کارشناسان جوانان برگزار کردند.