فراخوان عضویت جمعیت هلال احمر در دانشگاه پیام نور واحد سنندج

جمعیت هلال احمر شهرستان سنندج با همکاری کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور واحد سنندج ایستگاه سلامت و فراخوان عضویت ویژه دانشجویان جدید الورود در محل این دانشگاه دایر کرد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کردستان؛ جمعیت هلال احمر شهرستان سنندج با همکاری کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور واحد سنندج ایستگاه سلامت و فراخوان عضویت ویژه دانشجویان جدید الورود در محل این دانشگاه دایر کرد.

براساس این گزارش دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور ضمن آشنایی با اصول و اهداف جمعیت هلال احمر و فعالیت های کانون های دانشجویی هلال احمر به عضویت کانون دانشجویی هلال احمر این دانشگاه در آمدند.

شایان ذکراست فراخوان عضویت و ایستگاه سلامت کانون دانشجویی دانشگاه پیام نور مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.