جوانان پیشوا هفته نیروی انتظامی را گرامی داشتند

به مناسب هفته نیروی انتظامی رئیس و اعضای جوانان هلال احمر شهرستان پیشوا با سرهنگ کاکاوند فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان تهران، رئیس جمعیت هلال احمر پیشوا در این دیدار گفت: اقدامات امدادی در صحنه حادثه بدون برقراری امنیت ممکن نبوده و عوامل انتظامی باید آموزش های امدادی را فرا بگیرند.
جبرئیل رابطی در این دیدار از عملکرد پلیس در حفظ آرامش و امنیت در شهرستان تقدیرکرد.

در ادامه رابطی افزود: نیروی انتظامی نقش به سزایی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی و برقراری امنیت در جامعه و حوادث داشته و این کمک بزرگی به جمعیت هلال احمر بوده و هست.

کاکاوند فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا ضمن تشکر از اعضای هلال احمر و لزوم فراگیری عوامل نیروی انتظامی باh مباحث امدادی اذعان کرد: باید راهکاری در نظر گرفت تا تمامی عوامل انتظامی، از آموزش های امداد و کمکهای اولیه بهره مند شوند تا در مواقع ضروری هماهنند تصادفات رانندگی، تخریب ساختمان و … که اولین نیروی حاضر در صحنه حادثه هستند،بتوانند به مصدومان کمک رسانی کنند.