برنامه های کانون های غنچه های هلال احمر استان فارس در راستای ترویج شعار” آینده را باید ساخت”

اعضای کانون های غنچه های هلال احمر در سراسر شعب استان در هفته از پر از شوق و مهربانی در برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی برای گسترش شعار ساخت اینده ای روشن شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر فارس، بنا برگزارشات رسیده در ادامه فعالیت های روز ملی کودک از کانون های غنچه های هلال احمر در هفته ملی کودک انچه پیداست اعضای کانون های غنچه های هلال احمر با شرکت در فعالیت های بشردوستانه و آموزشی و فرهنگی به گرامیداشت این روزها تلاش کردند.

در ادامه فعالیت های چشمگیر کانون های غنچه های هلال احمر میتوان به اجرای برنامه های پویایی در کانون های غنچه های هلال احمر شهرستان خنج ، سپیدان، داراب، رستم، گراش، مرودشت، فراشبند، فیروز آباد و زرین دشت اشاره کرد.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان گراش از برگزاری آیین عزاداری در ماه صفر و فعالیت های مذهبی کانون های غنچه های هلال احمر شهرستان گراش برای حفظ حرمت سید و الشهدا خبر داد.

حضور مربیان کمک های اولیه و جوانان در کانون های غنچه های هلال احمر شهرستان مرودشت و آموزش مهارتهای امدادی به غنچه های هلال احمر توسط مربیان داده شد.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک در شهرستان های فراشبند، فیروز آباد، خرامه، خنج که با هدف ترویج شهار “آینده را باید ساخت ” با انجام برنامه های قصه گویی و شعر خوانی ادامه پیدا کرد.

حضور کانون های غنچه های هلال احمر شهرستان مرودشت در محل جمعیت هلال احمر اشنایی کودکان با قسمت های مختلف جمعیت هلال احمر از دیگر برنامه هایی بود که اجرا شد.

همچنین برگزاری جشنواره باد بادک ها در رستم، تشکیل حلقه دوستی در سپیدان از جمله برنامه هایی بود که در ادامه فعالیت های روز جهانی کودک انجام شد.