«منشور آینده» جوانان هلال‌احمر با حضور هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ایران تقدیم رئیس جمعیت شد

تعدادی از جوانان دادرس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر همزمان با هفته کودک «منشور آینده» جوانان هلال‌احمر را به دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هلال‌احمر تقدیم کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر ؛ در این مراسم که با حضور دکتر علی‌اصغر پیوندی و اوگوچی دنیلز، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ایران برگزار شد، جمعی از نوجوانان دادرس سازمان جوانان هلال‌احمر متن منشور آینده تقدیمی به جمعیت هلال‌احمر را قرائت کردند.

متن منشور آینده به شرح ذیل است: « این حرف های آینده است. حرف نویسندگان، هنرمندان، صنعتگران، پزشکان، معلمان و سرانجام پدران و مادران آینده نه چندان دور. حرف کودکانی که قرار است واژه ها را از نویسندگان، آفرینشگری را از هنرمندان، ابزارها را از صنعتگران، قلم‌ها را از معلمان و بی شک انسانیت و اخلاق را از پدران و مادران و سازندگی آینده را از همه آنها بیاموزند و پلی بنا کنند به سوی آینده ای بهتر. ما زنان و مردان فردایی هستیم که آینده را از امروز در بازی های کودکانه تمرین می‌کنیم و در کنار هم مهربانی، صبر و نوع‌دوستی و احترام به خوبی‌ها را یاد می گیریم. ما امروز روی انگشت های پا می ایستیم تا بلندتر دیده شویم و جدی تر به چشم بیاییم. گاهی برای ما کتاب می خوانید و گاهی خود تمرین خواندن می کنیم. ما امروز قهرمانان قصه ها را به یاد می سپاریم تا خود قهرمانان ایرانی شادتر و آبادتر باشیم. ما کودکان ایران اسلامی در سایه ایمان به خدای مهربان و در مسیر آموختن خوبی ها و مهارت های زندگی شایسته با لبخند و امید قدم به قدم به سوی آینده پیش می آییم؛ آینده را باید ساخت.»