استقبال اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی قم از نودانشجویان

طرح فراخوان عضویت نودانشجویان توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی قم اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی به مدت پنج روز متوالی اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، در اجرای این طرح اعضای کانون دانشجویی پس از استقبال و تبریک به نودانشجویان به معرفی کانون هلال احمر پرداختند.

با اجرای این طرح ۵۱ نفر از دانشجویان جدیدالورود دختر در مقطع پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی به عضویت کانون هلال احمر در آمدند.

در ادامه، اعضا شورای اجرایی کانون هلال احمر با استقرار چادر هلال احمر به منظور ارائه بروشور هلال احمر و دعوت به عضویت در کانون هلال احمر و ثبت سامانه هلال احمر به معرفی کلاس ها و فعالیت های هلال احمر پرداختند.

در این طرح، ارائه موضوع کلاس ها به دانشجویان بازدید کننده و اطلاع رسانی لازم صورت گرفت، که از جمله آنها، تشکیل دو دوره کارگاه های آموزشی نسخه خوانی داروخانه و امداد و کمک های اولیه در دو مقطع مقدماتی و تکمیلی با اعطای گواهینامه معتبر بود.

همچنین در این فراخوان، ارائه فرم و توضیحات کامل در زمینه احرای طرح حیات دوباره، اهدای عضو و همچنین ثبت سامانه آنلاین اجرایی شد.

در ادامه اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن دعوت و تشویق اعضای جدیدالورود برای حضور مستمر و فعال در فعالیت های معاونت جوانان هلال احمر با ارایه توضیح کامل در مورد فعالیت های کانونی هلال احمر و مراحل عضویت در کمیته ها و وظایف آنها پرداختند.