نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، اعضای سازمان جوانان، امداد ونجات وداوطلبان جمعیت هلال احمر وگروه های دانشجویی که دارای شرایط لازم باشند می توانند دراین رویداد فرهنگی شرکت کنند.

برگزاری آئیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان به منظور بازتاب ایثار و فداکاری بی دریغ جوانان، امدادگران و نجاتگران وداوطلبان دانشجو و معرفی الگوهای فداکاری که با هویت داوطلبی و دانشجویی درحساس ترین لحظات و حیاتی ترین شرایط حادثه منجر به شناسایی و نجات جان هم وطنان شده اند، اعلام شده است.

مستندات کاندید های تندیس فداکاری جهت بررسی سوابق وانتخاب گزینه اصلح نهایی به کمیته داوری ارسال خواهد شد.

آخرین مهلت دریافت اطلاعات حداکثر تا مورخ ۲۰ مهرماه سال جاری است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر (شامل پوستر فراخوان، شیوه نامه، ضوابط اجرائی و شاخص های عمومی واختصاصی) به سایت tandisefadakari.ir مراجعه کنید.