گزارش تصویری// پایان اردوی دوستی سازمان جوانان در استان همدان با اهدای تندیس بشردوستی