پژوهشگر برگزیده : اقدامات داوطلبانه مانع از اعتیاد

مقاله پیش بینی آمادگی اعتیاد براساس کارهای داوطلبانه در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان- مقاله ی پیش بینی آمادگی اعتیاد براساس کارهای داوطلبانه در جوانان در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد با حمایت جمعیت هلال احمر به عنوان پژوهش برتر برگزیده شد.

پیمان مام شریفی پژوهشگر برگزیده گفت: مقاله ی پیش بینی آمادگی اعتیاد براساس کارهای داوطلبانه الگوهای ارتباطی خانواده، راهبردهای مقابله و ویژگی های جمعیت شناختی در جوانان است وی افزود: اعضای هلال احمر ۱۷۵ شهر و ۳۱ استان نمونه آماری این پژوهش بوده است.

وی ادامه داد: این پژوهش به بررسی اقدامات داوطلبانه پرداخته که می تواند در کاهش آمادگی اعتیاد نقش بسزایی داشته باشد. به عبارتی اینگونه تعبیر می شود که  فعالیت های داوطلبانه مانند یک ضربه گیر در برابر آسیب های اجتماعی عمل می کنند

مام شریفی به عنوان نفر برگزیده کنگره بین المللی دانش اعتیاد گفت: جایزه ویژه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران را دریافت کردم این جایزه هرساله به ٣ پژوهشگر برتر داده می شود. سازمان جوانان جمعیت هلال احمر نیز از پژوهش حمایت و پشتیبانی می کند.