گزارش تصویری//جلسه شورای معاونین و معارفه سرپرست جدید سازمان جوانان

در جریان جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر، رییس پیشین سازمان جوانان هلال احمر، تکریم و سرپرست جدید سازمان جوانان معارفه شد و حکم خود را از دکتر پیوندی، رییس جمعیت هلال احمر دریافت کرد.