مشارکت بیش از ۳۰ نفر از جوانان و داوطلبان هلال احمر در طرح حمایت ماندگاررئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایوان از اجرای طرح حمایت ماندگار (اهدای خون سالم) بامشارکت و استقبال بیش از ۳۰ نفر از جوانان و داوطلبان هلال احمر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام، مهدی فاضلی گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار درقالب اهدا خون سالم، داوطلبان عضو جمعیت هلال احمر شهرستان ایوان بامراجعه به پایگاه سیار انتقال خون در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ایوان اقدام به اهدا خون کردند.
فاضلی بیان کرد: این طرح با هدف ترویج و گسترش فرهنگ نوع دوستی و فعالیت های بشردوستانه و همچنین گسترش امر خداپسندانه اهدای خون و بانیت خیرخواهانه برای نجات جان بیماران اجرا شد.
وی تصریح کرد: اهدای خون خالص‌ترین رفتار انسان دوستانه در جامعه است و اهداکنندگان کسانی هستند که بی‌هیچ چشم داشتی، قطره قطره، زندگی رابه بیماران باز می‌گردانند.
وی افزود: در اجرای این طرح حمایت ماندگار بیش از ۳۰ نفر از جوانان و داوطلبان هلال احمر خون خود را اهدا کردند.