گزارش تصویری// روز دوم اردوهای منطقه ای نشاط و امید به میزبانی خراسان شمالی