گزارش تصویری// از متن تا حاشیه اردوهای منطقه ای نشاط و امید به میزبانی خراسان شمالی