گزارش تصویری//چهارمین دوره اردوهای دوستی در بخش منطقه شمال و شمال شرق کشور در شهمیرزاد سمنان ویژه دختران