از عضوگیری نوجوانان تا کلاس آموزشی بهداشت در پروژه اجتماع محورمناطق حاشیه نشین ایلامدر ادامه پروژه اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرک شهید کشوري (سرطاف) عضوگیری از نوجوانان و فعالیت های فرهنگی، آموزشی جوانان هلال احمر ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام؛  در ادامه پروژه اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرک شهید کشوری (سرطاف) عضوگیری از نوجوانان، معرفی برنامه های سازمان جوانان و فعالیت های فرهنگی، آموزشی توسط اعضا جوان در این منطقه اجرا شد.

علی اصغر علی اکبری اظهار داشت: این پروژه با هدف نشاط اجتماعی در منطقه حاشیه نشین سرطاف از توابع شهرستان ایلام در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد با رویکرد اجتماع محور انجام می گیرد.

معاون امور جوانان استان، با اشاره به اینکه مناطق حاشیه شهرها با مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی مواجه هستند گفت: به دلیل نبود زیرساخت ها و امکانات فرهنگی و اجتماعی و نبود کنترل، فعالیت های گروههای منحرف در این مناطق گسترش می یابد.
وی با بیان اینکه مسایل فرهنگی و اجتماعی، شاخص توانمندسازی محلات حاشیه نشین است عنوان داشت: برای توانمندسازی مناطق حاشیه نشین باید بر روی ویژگی و ظرفیت ها و مداخله های اجتماعی مردم این مناطق کار می شود.

علی اکبری هدف کلی از اجرای این طرح توانمندسازی و توسعه ظرفیت اجتماعی اعضا و داوطلبان، نوجوانان و جوانان مناطق حاشیه نشین و کارکنان جمعیت هلال احمر برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است که سازمان جوانان جمعیت هلال احمر آن را در در راستای ماموریت های محوله انجام می‌دهد.

در ادامه این کارگاه ها آموزشی بهداشت دهان و دندان با هدف آشنایی و آگاهی بیشتر دانش آموزان با برنامه های پیشگیرانه از پوسیدگی دندان برگزار شد.

علی اکبری بیان کرد: در این کارگاه آموزشی که با هدف ترویج فرهنگ بهداشت دهان و دندان در بین دانش آموزان برگزار شد، کارشناسان  با برگزاری کلاس آموزشی بهداشت و ارتقا سلامت جامعه آموزشی عملی، روشهای صحیح بهداشت دهان و دندان و جلوگیری از پوسیدگی دندان را به دانش آموزان آموزش دادند.

از دیگر برنامه که میتوان نام برد  به خواندن مداحی و دعای توسل، تشکیل کلاس پیشگیری از اعتیاد توسط سرتیم های طرح ملی پیمان، آموزش کاردستی و…