انعکاس داوطلبی با طرح خبرنگاران جوان

یکی از فعالیت‌هایی که در چند‌سال اخیر در سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر شکل گرفت، طرح ‏خبرنگاران جوان یا همان رابطین خبری جوانان است که در آن افراد علاقه‌مند به بحث خبر و ‏خبرنگاری استعدادیابی می‌شوند و با برگزاری دوره‌های آموزشی به‌عنوان خبرنگاران و رابطین خبری ‏جوان کار اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها و فعالیت‌های شعب، کانون‌ها و حتی فعالیت‌های استان خود را در ‏سطح کشوری انجام می‌دهند‎. از ویژگی‌های بارز این طرح اطلاع‌رسانی صحیح و سریع و کمک به ‏روابط عمومی‌های استان‌ها و سازمان جوانان است که نیروهای جوان، پرانرژی و فعال در هر برنامه‌ای ‏بدون هیچ چشمداشتی اقدام به مستندسازی می‌کنند و از میان همین جوانان نیروهای توانا و خلاق به ‏عرصه خبر و اطلاع‌رسانی ورود پیدا می‌کنند‎.‎‏ یکی از فعالیت‌هایی که در چند‌سال اخیر در سازمان ‏جوانان جمعیت هلال‌احمر شکل گرفت، طرح خبرنگاران جوان یا همان رابطین خبری جوانان است که ‏در آن افراد علاقه‌مند به بحث خبر و خبرنگاری استعدادیابی می‌شوند و با برگزاری دوره‌های آموزشی ‏به‌عنوان خبرنگاران و رابطین خبری جوان کار اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها و فعالیت‌های شعب، کانون‌ها ‏و حتی فعالیت‌های استان خود را در سطح کشوری انجام می‌دهند‎.‎‏ از ویژگی‌های بارز این طرح ‏اطلاع‌رسانی صحیح و سریع و کمک به روابط عمومی‌های استان‌ها و سازمان جوانان است که نیروهای ‏جوان، پرانرژی و فعال در هر برنامه‌ای بدون هیچ چشمداشتی اقدام به مستندسازی می‌کنند و از میان ‏همین جوانان نیروهای توانا و خلاق به عرصه خبر و اطلاع‌رسانی ورود پیدا می‌کنند.

 

نشردهندگان بشردوستی

|  امیرکریمی|    خبرنگار داوطلب جمعیت هلال احمر|

بحث خبرنگار داوطلب یا رابط خبری را از چند‌‌سال قبل و در زمان دوران دانشجویی آغاز کردم. در ‏طرح رابطین خبری هر استان یک رابط خبری را به سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر معرفی می‌کند ‏که اخبار، گزارش‌ها و فیلم‌هایی که از برنامه‌های مختلف تهیه می‌شود را برای سازمان ارسال می‌کند. از ‏این‌که می‌توانم فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر را با نوشتن گزارش‌ها و اخبار انعکاس بدهم، ‏خوشحالم و امیدوارم که این کار زمینه آشنایی هرچه بیشتر با جمعیت هلال‌احمر و فعالیت‌های آن ‏باشد. خبرنگاران داوطلب هلال‌احمر نشردهندگان بشردوستی هستند‎. به نظر من فضا در هلال‌احمر ‏چون مردمی و داوطلبانه است و مدیران این حوزه اغلب خود از دل جمعیت ورود پیدا کرده‌اند و سابقه ‏داوطلبی دارند، وضع را برای نقد فراهم کرده و این پذیرش به صورت کلی موجود است.‏

روزنامه شهروند