گزارش تصویری// اختتامیه اولین جشنواره کشوری سفیران بشر دوستی با اعلام نفرات برتر در استان قزوین به پایان رسید